نشست معاونین فرماندار بااعضای موسس دانشگاه پیام نورشهرهرات

نشست معاونین فرماندار بااعضای موسس دانشگاه پیام نورشهرهراتدر این نشست میربهبودی معاون سیاسی امنیتی  فرماندار: ضمن بیان مشکلات دانشگاه پیام نور وی اشاره نمود؛ این دانشگاه علی رغم اینکه اینکه چند سالی است کهه دراین شهر فعالیت می نماید و تعدادی دانشجو نیز فارغ التحصیل و درحال تحصیل دارد متاسفانه تاکنون استقلالی پیدانکرده و وابسته به شهرستان مهریز میباشد، که نیازاست مسئولین دانشگاه پیام نور استان درجهت استقلال این دانشگاه تلاش نمایند تااین واحد دانشگاهی درشهرستان خاتم بتواند باخدمات آموزشی که ارائه میدهد دانشجویان بیشتری را جذب نماید.

محمودی معاون عمرانی فرمانداراعلام داشت:تاکنون جهت احداث ساختمان این واحد آموزشی زمین مورد نیاز توسط راه وشهرسازی واگذار و فونداسیون ساختمان طبق طرح و نقشه انجام شده وتعدادتجهیزات نیزی خریداری شده است که بااستقلال این واحد ادامه ساخت وساز انجام میشود.

عابسی رئیس دانشگاه پیام نور استان افزود:باتوجه به نیازهای مذکور شهرستان خاتم پیگیری میکنیم یک واحد آموزشی درسطح شهرستان راه اندازی کنیم.