شناسه : 141872541

نشست مدیرکل دفتر امورروستایی استان باشورا ودهیاران بخش مروست


نشست مدیرکل دفترامورروستایی استان وهیئت همراه با حضور فاضلی فرماندار خاتم،فلاحتی بخشدار مروست ودیگر مسئولین در مسجد امام خمینی (ره) ترکان برگزارشد.

دراین نشست در خصوص پیگیری مسائل ومشکلات روستاها در زمینه اعتباری ،عمرانی و جرایی طح های اشتغالزا بحث وتبادل نظر شد.

در ادامه ابراهیمیمدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان وعشایر باتوجه به اهمیت و جایگاه بیمه اجتماعی از کلیه دهیاران خواستار اطلاع رسانی مردم روستا پیرامون خدمات این بیمه تاکید ویکی از بند های مهم این جلسه مصوب شد.


آدرس کوتاه :