شناسه : 158034957

نشست فرماندار خاتم با مدیر کل تامین اجتماعی استان


طی نشستی فرجام فاضلی با درویشی مدیر تامین اجتماعی استان و با حضورمعانین، میربهبودی معاون سیاسی امنیتی فرماندار، رئیس اداره تامین و اجتماعی شهرستان در محل فرمانداری خاتم به بحث و گفتو گو پرداختند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: از اهم موضوعات مطرح شده در این نشست بیمه قالی بافان ،بیمه شرکت های خدمات فنی و مشاوره ای بخش کشاورزی،ارائه خدمات به بیمه گذاران بخش مروست بصورت ویژه با توجه به بعد مسافت از مرکز شهرستان،تفویض اختیارات به مدیر شهرستان که توسط فاضلی فرماندار مطرح گردید.


آدرس کوتاه :