شناسه : 33954872

نشست فرماندار خاتم با مدير اداره امور شعب بانك صادرات استان يزد


فرماندار خاتم در نشستی با مدير اداره امور شعب بانك صادرات استان يزد در خصوص مشکلات شعبه بانک صادرات دهستان چاهک بحث و تبادل نظر کردند. به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم؛ در این نشست مدير اداره امور شعب بانك صادرات استان يزد، فرماندار خاتم، جمعی از مسئولین بانک صادرات استان یزد، بخشدار مرکزی و جمعی از اهالی دهستان چاهک حضور داشتند. گفتنی است این نشست به منظور جلوگيري از تعطيلي باجه بانك صادرات چاهك و ارتقائ آن به شعبه در محل دفتر مدیریت بانک صادرات استان یزد برگزار شد.

فرماندار خاتم در نشستی با مدير اداره امور شعب بانك صادرات استان يزد در خصوص مشکلات شعبه بانک صادرات دهستان چاهک بحث و تبادل نظر کردند.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم؛ در این نشست مدير اداره امور شعب بانك صادرات استان يزد، فرماندار خاتم، جمعی از مسئولین بانک صادرات استان یزد، بخشدار مرکزی و جمعی از اهالی دهستان چاهک حضور داشتند.
گفتنی است این نشست به منظور جلوگيري از تعطيلي باجه بانك صادرات چاهك و ارتقائ آن به شعبه در محل دفتر مدیریت بانک صادرات استان یزد برگزار شد.


آدرس کوتاه :