نشست فرماندار خاتم بااعضای شورای اسلامی هرات

نشست فرماندار خاتم بااعضای شورای اسلامی هرات فاضلی فرماندار خاتم:ضمن تشریح برنامه بازدید انجام شده توسط هاشمی وزیر بهداشت و همرامان به شهرستان خواستار همکاری اعضای شورای اسلامی و ادارات مربوطه درپیگیری و اجرایی شدن مصوبات شد.

گفتنی است:در این نشست  مقرر شد در ا سرع وقت پیگیری زمین مورد نظر جهت احداث بیمارستان وانتقال کیلینیک به دانشگاه علوم پزشکی و پیگیری شبکه بهداشت ودرمان شهرستان درخصوص مصوبات مرکز درمانی مروست، تجهیزات مورد نیاز،آمبولانس و ارائه نتیجه اقدامات انجام شده را به فرمانداری اعلام نمایند.