شناسه : 145437776

نشست فرماندارخاتم بامدیرکل میراث فرهنگی استان


نشست فاضلی فرماندارخاتم بامدیرکل میراث فرهنگی درخصوص جاذبه های طبیعی شهرستان درحوزه صنایع دستی،گردشگری وبافت وبناهای تاریخی بحث وتبادل نظرشد.

فاضلی فرماندار خاتم دراین دیدار ضمن بیان جاذبه های طبیعی شهرستان خاتم،صنایع دستی وگردشگری ؛ثبت بافت های ملموس وغیرملموس ؛توجه به به تامین نیروی انسانی متخصص وتلاش درجهت معرفی پتانسیل ها وجاذبه ها درصنعت گردشگری از دیگر مباحثی بود که مطرح گردید.

گفتنی است: تاکنون 60 مورد ازآثارتاریخی شهرستان ثبت ملی گردیده است.
آدرس کوتاه :