شناسه : 139055095

نشست فاضلی فرماندار خاتم با مدیر کل امور روستایی استانداری یزد


در این نشست فاضلی فرماندار خاتم در دیدار بازارع مدیر کل امور روستایی استانداری ، کارشناس آبفای روستایی ، بنیاد مسکن شهرستان خاتم و اداره راه و شهرسازی در خصوص پیرامون امور مربوط به روستا های شهرستان ، نیاز های عمرانی وفعالیت های مرتبط با شرکت های تعاونی دهیاری ها گفتگوکردند.


آدرس کوتاه :