شناسه : 139986169

نشست فاضلی فرماندار خاتم با مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان


در این دیدار فاضلی فرماندارخاتم؛ضمن بررسی تسهیلات پرداختی در راستای اشتغال پایدار و فراگیر در خصوص نحوه امهال وام های کشاورزان شهرستان با مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان بحث و تبادل نظر شد.


آدرس کوتاه :