نشست فاضلی فرماندار خاتم با رئیس کمیته امدادامام خمینی(ره)کشور

نشست فاضلی فرماندار خاتم با رئیس کمیته امدادامام خمینی(ره)کشورفاضلی فرماندارخاتم دراین نشست با رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشورضمن ارائه گزارشی ازموقعیت جغرافیایی وپتانسیل شهرستان خاتم گفت:اقتصاد شهرستان خاتم برپایه کشاورزی است واکثریت مردم این شهرستان به کشاورزی و دامپروری مشغول هستند وخشکسالی های اخیر خسارات زیادی به کشاورزان واردشده که این مردم وضعیت اقتصادی خوبی ندارند.

فاضلی بااشاره به خدمات رسانی به محرومین ومستضعفین افزود:یکی از ضروریات های انقلاب اسلامی کمیته امداد امام خمینی (ره) است،که یکی از اهداف انقلاب اسلامی  رسیدگی به وضع محرومان،مستضعفان ورفع محرومیت آنان است.

فاضلی سامان دهی محله هادی آباد، اختصاص اعتبارات برای موارد ضروری،پرداخت تسهیلات بلاعوض برای گازرسانی به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) ،حمایت ازافراد تحت پوشش در واحد های اقتصادی شهرستان مواردی بود که از رئیس کمیته امدادامام خمینی (ره) کشور خواستار شد.

حجت السلام جعفری امام جمعه شهرستان خاتم بابیان اینکه شهرستان خاتم یکی ازنقاط دوراستان یزد است افزود: یک چهارم جمعیت شهرستان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند خواستار بود جه ای در کل کشور به دفتر امامان جمعه جهت کمک رسانی به نیازمندان شد.