نشست فاضلي فرماندار شهرستان خاتم با معاون صداوسيماي استان يزد

نشست فاضلي فرماندار شهرستان خاتم با معاون صداوسيماي استان يزدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: فرجام فاضلی درابتدا در خصوص انعکاس اخبار شهرستان خاتم در شبکه استان بحث وگفت وگو کرد

 فاضلی بیان کرد:با توجه به انتخابات پیش رو در اسفندماه سال جاری نقش رسانه ها درانتخابات رامهم دانست وگفت: رسانه ها میتواند در بخش آگاهی دهی و اطلاع رسانی  نقش اساسی را ایفاکنند.

وی درپایان خواستار همکاری تنگاتنگ  صداو سیمای استان در معرفی فعالیت ها ورویداد ها و معرفی شهرستان خاتم در حوزه کشاورزی گردشگری و میراث فرهنگی شد.