نشست صمیمی مدرسین مراکز آموزش عالی شهرستان خاتم با فرماندار

نشست صمیمی مدرسین مراکز آموزش عالی شهرستان خاتم با فرمانداردر این نشست هم اندیشی که به مناسبت هفته پژوهش در فرمانداری برگزار شد، ابتدا، مدرسین مراکز آموزش عالی شهرستان خاتم پیشنهادات و نقطه نظرات خود را در زمینه های کشاورزی، گردشگری، صنعت و سفره های آب زیر زمینی با زاده رحمانی، فرماندار خاتم در میان گذاشته و سپس فرماندار به بیان ارائه گزارشی از وضعیت فعلی شهرستان و چشم انداز آن در بخش های مختلف اشاره کرد.

زاده رحمانی همچنین به بیان اهمیت نرخ نیروی انسانی در توسعه پایدار اشاره و یادآور شد زمانی شهرستان آماده خیز توسعه است و به توسعه همه جانبه دست می یابد که دارای نیروی انسانی ماهر و کارآمد در تمامی بخش ها باشد و این وظیفه مراکز آموزش عالی است که با توجه به نیاز شهرستان اقدام به پذیرش و تربیت نیروی انسانی نماید.

وی همچنین با اشاره به وضعیت سفره های آب زیر زمینی منطقه، گزارشی از اقدامات انجام شده جهت تغییر و اصلاح الگوی کشت و همچنین پایش و مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی ارائه داد.

در این جلسه افخمی، شهردار هرات نیز حضور داشت و مقرر شد جهت بهبود وضعیت فضای سبز شهری، تفاهم نامه ای بین شهرداری و آموزشکده کشاورزی امین خاتم منعقد تا این آموزشکده نسبت به تولید گل و نهال مورد نیاز شهرداری و اجرا و نگهداری فضای سبز شهر اقدام کند.