نشست صميمي فرماندار محترم شهرستان خاتم با اعضاء هيئت هاي ورزشي و مربيان ورزش بانوان شهرستان خاتم عصر روز چهارشنبه 23/04/1389 در محل سالن جلسات فرمانداري برگزار شد.

نشست صميمي فرماندار محترم شهرستان خاتم با اعضاء هيئت هاي ورزشي و مربيان ورزش بانوان شهرستان خاتم عصر روز چهارشنبه 23/04/1389 در محل سالن جلسات فرمانداري برگزار شد.ايشان پس از طرح و ارائه پيشنهادات و مشكلات مدعوين استعداد يابي را با كار كارشناسي مهم ارزيابي و افزودند هر كسي كه مسير خود را بشناسد و در آن مسير قرار گيرد باعث رشد سريع فرد در رسيدن به هدف و مقصد مي شود اما تشخيص اين مسير درست و صحيح و رسيدن به رشد و بالندگي مرهون تلاشهاي شما مربيان ورزش مي باشد.

در ادامه اين نشست فرماندار خاتم با اختصاص مبلغ 000/000/5 ريال جهت خريد وسايل و تجهيزات ورزشي به هيأتهاي بانوان هرات و مروست تأكيد كردند از هر بانوي ورزشكاري كه بخواهد به مسابقات استاني و كشوري قدم گذارد به طور ويژه حمايت خواهيم كرد و همچنين مقرر گرديد جهت كمك به ورزش بانوان از طريق فرمانداري بانوان ورزشكار را در رشته هاي مختلف به ادارات شهرستان معرفي و طبق دستور العملهاي مربوطه مساعدت مالي انجام شود و همچنين در اين ديدار خانمها حيدري و بذرافشان از هيئتهاي ورزشي بانوان هرات و مروست به ارائه گزارش كار و فعاليتهاي خود پرداختند و فرماندار نيز ضمن تشكر از اين فعاليتها رهنمودهاي لازم را در زمينه هرچه بهتر شدن آن ارائه دادند.


گزارش تصويري جلسه فرماندار با هيئت هاي ورزشي و مربيان ورزش بانوان شهرستان