شناسه : 334972

نشست صميمي فرماندار خاتم با جمعي از جوانان شهر هرات


در اين نشست ابتدا فرماندار ضمن عرض خوش آمد به جوانان شهرستان و تبريك ميلاد حضرت زينب (س) و روز ارتش جمهوري اسلامي به بيان چند نمونه از طرح ها و پروژه ها پرداختند ايشان به روند اجراي راه اندازي دانشگاه پيام نور و ابراز اميدواري پذيرش دانشجو در مهر سال 89 ، پروژه گاز رساني ، سد ، كارخانه هاي كاشي و سراميك و تشكيل جلسات هدفمند كردن يارانه ها و بسياري ديگر اشاره نمودند .

در اين جلسه صميمي پس از سخنان فرماندار مدعوين به معرفي و سوابق تحصيلي خود پرداختند و چند تن از آنها مواردي از جمله پيشنهاد طرح بنگاه هاي زود بازده ، مسائل فرهنگي شهر هرات ، پروژه هاي نيمه تمام شهرداري ، طرح هدفمند كردن يارانه ها ، مشاوره شغلي ، بها دادن و توجه ويژه به جامعه ورزشي ، فرهنگي ، علمي و اجراي طرح مطالعاتي شهيد مطهري ارتقاء سطح كيفي آموزش و پرورش را مطرح و در مورد اين موضوعات بحث و گفتگو شد .

آدرس کوتاه :