نشست صميمانه و پرسش و پاسخ فرماندار با اهالي روستاي مباركه

نشست صميمانه و پرسش و پاسخ فرماندار با اهالي روستاي مباركهدر اين نشست صميمانه اهالي در فضايي دلنشين مسائل و مشكلات روستا را طرح كردند و فرماندار در زمينه حل آنها قول پيگيري داد.

گفتني است : اين ديدار هفتمين ديدار و جلسه پرسش و پاسخ فرماندار با اهالي روستاي مباركه  در مدت يكسال گذشته است و اهالي در اين ديدار از نتايج مثبت بازديدهاي قبلي از فرماندار شهرستان تقدير و تشكر كردند.

در اين ديدار كه معاونت فرمانداري و بخشدار مروست  نيز حضور داشتند اهالي روستا بر حضور همه جانبه خود در همه عرصه هاي حمايت از انقلاب بويژه راهپمايي پرشكوه 22 بهمن تاكيد كردند.

 

 

گزارش تصويري پرسش و پاسخ مردم با فرماندار و مسئولين در روستاي مباركه مروست