شناسه : 158836352

نشست سرپرست فرمانداری خاتم با جمعی از کشاورزان


جلسه سرپرست فرمانداری خاتم با تعدادی ازکشاورزان پیرامون رفع مشکل چاههای کشاورزی درحوزه آب منطقه‌ای (تمدید پروانه بهره برداری ونصب کنتور حجمی) برگزارشد.
آدرس کوتاه :