نشست زنان کارآفرین و توانمند شهرستان خاتم برگزار شد.

نشست زنان کارآفرین و توانمند شهرستان خاتم برگزار شد. به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم : میربهبودی معاون سیاسی امنیتی فرماندار در جمع بانوان کارآفرین هدف از برگزاری این نشست را افزایش سطح توانمندی بانوان،اتصال صاحبان کسب و کارخانگی به بازار های هدف را عنوان نمود.