شناسه : 158117105

نشست زنان کارآفرین و توانمند شهرستان خاتم برگزار شد.


نشست زنان کارآفرین و توانمند شهرستان خاتم به ریاست میربهبودی معاون سیاسی امنیتی فرماندار وبا حضور چاکری زاده مشاورامور بانوان فرمانداری ،کارشناسان جهاد دانشگاهی استان و جمعی از بانوان فعال و کارآفرین شهرستان با هدف توانمند سازی زنان و اتصال صاحب کسب کار خانگی به بازار های هدف در محل فرمانداری خاتم برگزارشد.

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم : میربهبودی معاون سیاسی امنیتی فرماندار در جمع بانوان کارآفرین هدف از برگزاری این نشست را افزایش سطح توانمندی بانوان،اتصال صاحبان کسب و کارخانگی به بازار های هدف را عنوان نمود.


آدرس کوتاه :