نشست دوجانبه فرماندار خاتم بارئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان

نشست دوجانبه فرماندار خاتم بارئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استانبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم: در این نشست مسائل و مشکلات نیروی انسانی وخودروی اداره صمت شهرستان  بررسی وقول مساعد داده شد.