شناسه : 149786871

نشست داخلی فاضلی فرماندار با مسئولین روابط عمومی


نشست داخلی فاضلی فرماندار با حضور معاون سیاسی امنیتی ومسئولان روابط عمومی فرمانداری درخصوص برنامه ریزی شاخص های ارزیابی فرمانداری ها در دهه مبارک فجر در محل دفتر ایشان تشکیل گردید


آدرس کوتاه :