نشست تاج آبادی بخشدار مرکزی با دهیاران

نشست تاج آبادی بخشدار مرکزی با دهیارانبه گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: برگزاری این جلسه به منظور تعیین میزان سرمایه گذاری دهیاریها در پروژه سرمایه گذاری در مجتمع بین راهی محور شهربابک و در راستای ایجاد درامد پایدار برای دهیاریها باحضور بخشدارمرکزی، مدیر عامل شرکت تعاونی دهیاریها ، دهیاران و کارشناسان فنی و مالی تشکیل شد.