شناسه : 153556231

نشست تاج آبادی بخشدار مرکزی با دهیاران


نشست رضا تاج آبادی بادهیاران بخش مرکزی در خصوص پروژه های عمرانی و بودجه های اختصاص یافته سال 98 در محل فرمانداری خاتم برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: برگزاری این جلسه به منظور تعیین میزان سرمایه گذاری دهیاریها در پروژه سرمایه گذاری در مجتمع بین راهی محور شهربابک و در راستای ایجاد درامد پایدار برای دهیاریها باحضور بخشدارمرکزی، مدیر عامل شرکت تعاونی دهیاریها ، دهیاران و کارشناسان فنی و مالی تشکیل شد.


آدرس کوتاه :