شناسه : 153223519

نشست برنامه ریزی و هماهنگی هفته منابع طبیعی درخاتم


نشست هماهنگی و برنامه ریزی در خصوص گرامیداشت هفته منابع طبیعی به ریاست فاضلی فرماندار،معاون عمرانی وسایر اعضاء در محل فرمانداری خاتم برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: ضمن اعلام برنامه های هفته منابع طبیعی فرجام فاضلی دراین نشست با تاکید بر ترویج حفظ درخت و درختکاری بیان کرد:تمامی روسای ستادی و سازمان های دخیل باهماهنگی و برنامه ریزی منظم به برگزاری هرچه بهتر برنامه های مرتبط با این هفته بپردازند.

شایان ذکر است:هفته منابع طبیعی درشهرستان خاتم از تاریخ 15 اسفند اغاز و تا 21 اسفند ادامه خواهد داشت.


آدرس کوتاه :