شناسه : 138942338

نشست برنامه ریزی احداث ایستگاه مشترک صدا وسیما ومخابرات


نشست برنامه ریزی ایستگاه مشترک صداو سیما ومخابرات با حضور معاون عمرانی فرماندار،مدیر فرستنده های تلویزیونی استان، کارسناس فنی شرکت مخابراتی استان و سایر مسئولین درمحل فرمانداری برگزار شد

صبح امروز نشستی  به منظور رفع مشکل آنتن دهی تلفن همراه جاده چنار ناز- خوانسار، پناهگاه حیات وحش بوروئیه و روستای بوروئیه، روستای خوانسار و همچنین تلویزیون دیجیتال این روستا  مورد بحث وگفت وگو قرار گرفت.
آدرس کوتاه :