شناسه : 352632
تشكيل شد:

نخستین نشست کمیته پرو‍ژه مهر شهرستان خاتم


به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم: نخستین نشست پروژه مهر 90 در راستای آغاز سال تحصیلی 90 با حضور رئیس، معاونین توسعه مدیریت، آموزشی، پرورشی و سایر اعضاء در دفتر اداره آموزش و پرورش شهرستان خاتم تشکیل شد.
تشكيل شد:

در این نشست رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان خاتم ضمن بیان نکاتی درماه مبارک رمضان و استفاده معنوی بیشتر بر اجرای مفاد بخشنامه پروژه مهر 90 در سال جهاد اقتصادی جهت آماده سازی 55 واحد آموزشی با رویکرد کردن قرآنی مدارس تاکید کرد.

در ابتدای این نشست نيز عبدانی معاون آموزشی و دبیر جلسه، مفاد دستورالعمل پروژه مهر 90 را تبیین و تشریح کرد.

.

آدرس کوتاه :