شناسه : 158297948

نخستین مجمع خیرین سلامت در شهرستان خاتم برگزار شد.


نخستین مجمع خیرین سلامت در شهرستان خاتم به ریاست فاضلی فرماندار،میربهبودی ماون سیاسی امنتی فرماندار، رئیس بیمارستان آیت الله خاتمی و جمعی از خیرین شهرستان در محل رمانداری خاتم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: فاضلی فرماندار شهرستان خاتم دراولین مجمع خیرین سلامت شهرستان با بیان اینکه ارتقا سلامت و بهداشت و درمان از تاکیدات دولت تدبیر و امید می باشد وبدون مشارکت دادن مردم و خیرین در امر سلامت امکان رسیدن به سطح مطلوبی از سلامت و بهداشت و درمان مسر نبوده و مردم در هر عرصه ای در خدمات رسانی مشارکت نموده اند به خوبی نقش برجسته و اثربخش خود را به نمایش گذاشته اند.

فاضلی بیان کرد: در سال جاری پس درخواست ۵درخواست موسسه در شهرستان پس از پیگیری های بیشمار و بنا به نیاز اصلی مردم شهرستان خاتم اولین مجوز صدور موسسه خیرین سلامت در شهرستان خاتم صادر شد.

فاضلی در این نشست به بیان کمبود امکانات و مشکلات بیمارستان از جمله تجهیزات و فضای فیزیکی بیمارستان پرداخت.


آدرس کوتاه :