شناسه : 19217337

نخستین جشنواره منطقه ای آوا ها و نواهای محلی در شهرستان خاتم برگزار میشود


رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خاتم خبر داد :  نخستین جشنواره منطقه ای آواها و نواهای محلی با شرکت 10 استان کشور بهار آینده در شهرستان خاتم برگزار می شود.   اسداله نجفیان رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خاتم ضمن اعلام این خبر افزود : این جشنواره با شرکت استان های یزد، کرمان ، فارس، هرمزگان، اصفهان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، چهار محال بختیاری و کهکیلوئیه و بویر احمد و بوشهر برگزار خواهد شد. ایشان از علاقه مندان شرکت در جشنواره خواست اسامی و رزومه گروههای موسیقی محلی خود را بهمراه تعداد نفرات گروه و نوع سازها ی مورد استفاده را تا پایان خرداد 94 به دبیرخانه جشنواره واقع در شهرستان خاتم – خیابان نشاط – اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خاتم .ویا از طریق: تلفن های : 03532573887و نمابر:03532571939 آدرس ایمیل :  ershadkhatam@yahoo.com  ارسال فرمایند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خاتم خبر داد : نخستین جشنواره منطقه ای آواها و نواهای محلی با شرکت 10 استان کشور بهار آینده در شهرستان خاتم برگزار می شود.
 

اسداله نجفیان رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خاتم ضمن اعلام این خبر افزود : این جشنواره با شرکت استان های یزد، کرمان ، فارس، هرمزگان، اصفهان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، چهار محال بختیاری و کهکیلوئیه و بویر احمد و بوشهر برگزار خواهد شد.

ایشان از علاقه مندان شرکت در جشنواره خواست اسامی و رزومه گروههای موسیقی محلی خود را بهمراه تعداد نفرات گروه و نوع سازها ی مورد استفاده را تا پایان خرداد 94 به دبیرخانه جشنواره واقع در شهرستان خاتم – خیابان نشاط – اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خاتم .ویا از طریق:

تلفن های : 03532573887و نمابر:03532571939 آدرس ایمیل : ershadkhatam@yahoo.com ارسال فرمایند.آدرس کوتاه :