نتيجه قطعي و نهايي انتخابات در 20 حوزه انتخابيه روستايي در سطح بخش مركزي خاتم مورد تأييد هيأت نظارت قرار گرفت

نتيجه قطعي و نهايي انتخابات در 20 حوزه انتخابيه روستايي در سطح بخش مركزي خاتم مورد تأييد هيأت نظارت قرار گرفت


بخشدار مركزي خاتم

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم "جواد مير بهبودي " بخشدار مركزي خاتم اعلام داشت صحت برگزاري انتخابات در 20 حوزه انتخابيه روستايي در سطح بخش مركزي خاتم به تأييد نهايي و قطعي هيأت نظارت رسيد .

ايشان در پايان از رهنمودهاي فرماندار شهرستان و همكاري دست اندركاران برگزاري انتخابات ، اعضاي هيأت اجرايي بخش مركزي خاتم و تعامل هيأت نظارت بخش و شهرستان در طول برگزاري انتخابات چهارمين دوره شوراهاي اسلامي تقدير و تشكر نمودند .