شناسه : 343442
فرماندار خاتم اعلام كرد

نامگذاري هفته جاري به نام هفته تعاون شهرستان خاتم


امامي ميبدي اعلام كرد هفته جاري از اول آبان تا پايان هفته به نام هفته تعاون خاتم نامگذاري شده و در طول هفته برنامه هاي متنوعي در زمينه توسعه و ترويج فرهنگ تعاون به اجرا درخواهد آمد.
فرماندار خاتم اعلام كرد

وي افزود نقش تعاون  در زمينه رشد و توسعه شهرستان محروم خاتم بسيار كم رنك بود كه با توجه به اقدامات و  فعاليتهايي كه در اين هفته صورت ميگيرد اميدواريم كه در زمينه هاي مسكن مهر، تعاوني هاي فراگير، تعاوني سهام عدالت، امور صندوق مهر امام رضا(ع) و .... گامهاي بلندي برداشته شود .

وي در پايان خواستار توجه بيشتر مسئولين استاني و شهرستان به امر تعاون شد و سرعت گرفتن و رونق فعاليتهاي بخش تعاوني را ضروري دانست .

گفتني است در اولين روز از هفته تعاون مدير كل  تعاون استان به همراه جمعي از مسئولين و كارشناسان  اداره كل در شهرستان حضور يافتند و ضمن بازديد از مسكن مهر هرات و حضور در همايش تعاون كه از برنامه هاي روز اول بود از نزديك در  جريان روند پيشرفت مسكن مهر هرات قرار گرفتند .

بازديد روزانه از تعاونيهاي شهرستان ، تجليل از برگزيدگان بخش تعاون، برگزاري انتخابات تعاوني سهام عدالت و ... از ديگربرنامه هاي اين هفته است.

روابط عمومي فرمانداري خاتم

آدرس کوتاه :