شناسه : 19649506

میلاد پر خیر و برکت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق(ع)، بنیان گذار مذهب جعفری و شروع هفته وحدت بر شما مبارک


مـــــژده ای دل کــه مـهــیــن آیـت یــزدان آمــد مــشــعــل راه هـدا خـتــم رســـولان آمـد تـا زنـــده پـــرچـــم تــوحـیــد بـهـر بـــام و دری بـهـر نــابـودی اصــنـــام شــتــابـان آمــد مـسـلـمـیـن را بـده از قـول خــــداونـــد نــویـــد اشــرف خـلـق جـهـان نـیـر تــابـــان آمـد میلاد پر خیر و برکت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق(ع)، بنیان گذار مذهب جعفری و شروع هفته وحدت بر شما مبارک   روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم

مـــــژده ای دل کــه مـهــیــن آیـت یــزدان آمــد

مــشــعــل راه هـدا خـتــم رســـولان آمـد

تـا زنـــده پـــرچـــم تــوحـیــد بـهـر بـــام و دری

بـهـر نــابـودی اصــنـــام شــتــابـان آمــد

مـسـلـمـیـن را بـده از قـول خــــداونـــد نــویـــد

اشــرف خـلـق جـهـان نـیـر تــابـــان آمـد

میلاد پر خیر و برکت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق(ع)، بنیان گذار مذهب جعفری و شروع هفته وحدت بر شما مبارک

 

روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتمآدرس کوتاه :