میزگرد بررسی مشکل معلولان شهرستان خاتم

میزگرد بررسی مشکل معلولان شهرستان خاتمدر این میزگرد جواد میربهبودی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، تکتاز رئیس اداره بهزیستی ،چاکری زاده مشاور امور بانوان فرمانداری  و یکی از اعضای خانواده های دارای  معلولیت حضور داشتند.

در این میزگرد شرکت کنندگان با بررسی موضوع و طرح دیدگاه های خود به ارائه راهکارها برای حل چالش های پیش روی جامعه معلولان شهرستان پرداختند.

گفتنی ایست: حدود چهار و نیم درصد افراد هر جامعه ای دچار معلولیت هستند. استان یزد یک میلیون و 138 هزار نفر در سال 1395 جمعیت داشت.
جمعیت معلولان استان حدود 50 هزار نفر تخمین زده می‌شود که تاکنون برای نیمی از این افراد در بهزیستی پرونده تشکیل شد.