میزبانی شایسته از میهمانان نوروزی در شهرستان خاتم

میزبانی شایسته از میهمانان نوروزی در شهرستان خاتممعاون فرماندار خاتم از میزبانی شایسته میهمانان نوروزی در شهرستان خاتم خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم، محمد محمودی در جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر با اشاره به اینکه شهرستان خاتم بین چهار استان قرار دارد و تردد و توقف مسافرین در این شهرستان زیاد است، گفت: باید میزبانی شایسته از میهمانان نوروزی داشته باشیم.

وی افزود: با توجه به سابقه تاریخی این شهرستان و وجود جذابیتهای گردشگری و تفریحی قصد داریم تا با توزیع بروشورهایی در بین میهمانان نوروزی شهرستان خاتم را بشتر به آنها معرفی کنیم.

دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر نیز در این جلسه اظهار داشت: روز 12 فروردین به نام روز شهرستان خاتم انتخاب شده که برنامه های متعددی در این زمینه خواهیم داشت.

حمید مشتاقیان خاطر نشان کرد: برای اولین بار راهنمای گردشگری از استان جهت ارائه اطلاعات به مسافران خواهیم داشت.

جلسه ستاد هماهنگی سفر با حضور اعضای کمیته 9 گانه در محل فرمانداری تشکیل شد.