شناسه : 158842532

میربهبودی خواستار تسریع در تکمیل باند دوم پروژه هرات به هرابرجان شد


میربهبودی، سرپرست فرمانداری شهرستان خاتم در نشست با دانشور رئیس اداره راه وشهرسازی شهرستان و نماینده پیمانکار( شرکت ناو رود) ساخت باند دوم هرات به هرابرجان ضمن تقدیر وتشکر،خواستار تسریع در تکمیل باند دوم پروژه هرات به هرابرجان شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:در این جلسه نماینده پیمانکار توضیحاتی در مورد تجهیزکارگاه وشروع کار پروژه ارایهو در ادامه دانشور رئیس اداره راه وشهرسازی شهرستان خواستارتاکید فرمانداری به ادارات مربوطه جهت همکاری کامل جهت سرعت بخشیدن به کار را شدند.
در ادامه میربهبودی سرپرست فرمانداری ضمن تقدیر وتشکرتاکید نمود درارتباط با تجهیزکارگاه وتسریع در شروع عملیات اجرایی  پروژه ادارات همکاری لازم خواهند داشت.


آدرس کوتاه :