شناسه : 141336908

موزه علوم طبیعی و حیات وحش در شهرستان خاتم


نیره پور ملایی مدیرکل محیط زیست استان در نشست کارگروه توسعه شهرستان خاتم گفت:موزه علوم طبیعی وحیات وحش در شهرستان خاتم برگزار میشود

نیره پورملایی مدیر کل محیط زیست استان یزد  در نشست کارگروه توسعه شهرستان به ریاست فاضلی فرماندار خاتم  با اشاره به اهمیت موقعیت زیست محیطی شهرستان خاتم افزود:شهرستان خاتم به لحاظ زیست محیطی ارزش بالایی دارد و نسبت به شهرستان های استان یزد بی نظیراست چرا که دارای منطقه حفاظت شده جنگل باغ شادی، منطقه پناهگاه حیات وحش بوروئیه ومنطقه شکارممنوع هوبره قره تپه است.

پورملایی تصریح کرد:واحدهای صنعتی درشهرستان ایجاد شود که همخوانی با منطقه را داشته باشد مانند توسعه صنعت کشاورزی وصنعت گردشگری که منابع پایه ومحیط زیست شهرستان رابه خطر نیاندازد.

در ادامه فرجام فاضلی فرماندار شهرستان خاتم ضمن ارائه گزارشی ازموقعیت جنگل باغ شادی شهرستان گفت: 40 درصدازبخش مرکزی هرات تحت پوشش حفاظت محیط زیست است.

وی اظهار داشت:40 درصد از وسعت تحت پوشش محیط زیست شهرستان خاتم که با اجرا برنامه های توسعه ای شهرستان بامشکل روبه میکند اماازاین طبیعت بکروزیبا میتوان هم در بخش منابع طبیعی وهم در بخش حیات وحش برای توسعه شهرستان ،با برنامه هایی که عملیاتی میشود محیط زیست را اقتصادی کرد.

همچنین محمدرضا صباغیان نماینده بزرگترین حوزه انتخابی کشور بااشاره به وسعت تحت پوشش محیط زیست شهرستان خاتم خواستار راه اندازی مرکزپرورش وتکثیرهوبره،تامین خودروی سوی اداره محیط زیست شهرستان،پیگیری خسارات حیات وحش به مزارع کشاورزی و دفع جانوران زیانکار،راه اندازی موزه علوم طبیعی در شهرستان خاتم از پورملایی مدیر کل محیط زیست استان یزد شد.


آدرس کوتاه :