شناسه : 36240742

موج جديد تغييرات مديريتي در شهرستان خاتم در راه است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم؛ زاده رحماني، فرماندار شهرستان خاتم ضمن اعلام اين خبر، افزود: بر اساس ارزيابي عملكرد صورت گرفته در سال ١٣٩٣، برخي از مسئولين ادارات و نهادهاي شهرستان از عملكرد مطلوبي برخوردار نبوده و نتوانسته اند در توسعه همه جانبه شهرستان، آن طور كه شايسته است مشاركت كنند. وي يادآور شد نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، فرصتي را فراهم نموده كه هر كدام از ما در جاي خود به مردم خدمت كنيم، حال اگر كسي توان خدمت شايسته به مردم و جامعه هدف اداره و سازمان خود را ندارد نبايد بيش از اين باعث هدر رفتن فرصت ها شود. زاده رحماني، نگاه و رويه دولت تدبير و اميد به عزل و نصب ها را يك نگاه اعتدالي عنوان و خاطر نشان كرد بخصوص در شهرستان هاي در حال توسعه مانند شهرستان خاتم بايد فارغ از ديدگاه هاي جناحي، از توان همه افراد علاقه مند به خدمت در عرصه هاي مختلف استفاده كرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم؛ زاده رحماني، فرماندار شهرستان خاتم ضمن اعلام اين خبر، افزود: بر اساس ارزيابي عملكرد صورت گرفته در سال ١٣٩٣، برخي از مسئولين ادارات و نهادهاي شهرستان از عملكرد مطلوبي برخوردار نبوده و نتوانسته اند در توسعه همه جانبه شهرستان، آن طور كه شايسته است مشاركت كنند.
وي يادآور شد نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، فرصتي را فراهم نموده كه هر كدام از ما در جاي خود به مردم خدمت كنيم، حال اگر كسي توان خدمت شايسته به مردم و جامعه هدف اداره و سازمان خود را ندارد نبايد بيش از اين باعث هدر رفتن فرصت ها شود.
زاده رحماني، نگاه و رويه دولت تدبير و اميد به عزل و نصب ها را يك نگاه اعتدالي عنوان و خاطر نشان كرد بخصوص در شهرستان هاي در حال توسعه مانند شهرستان خاتم بايد فارغ از ديدگاه هاي جناحي، از توان همه افراد علاقه مند به خدمت در عرصه هاي مختلف استفاده كرد.آدرس کوتاه :