منابع طبيعي و آبخيزداري خاتم تا پايان اسفند بيش از 15 هزار اصله از انواع نهال توزيع ميکند

منابع طبيعي و آبخيزداري خاتم تا پايان اسفند بيش از 15 هزار اصله از انواع نهال توزيع ميکند


توزیع بیش از ۱۵ هزار اصله نهال تا پایان اسفند در خاتم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم  ؛اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خاتم تا کنون بیش از ۶ اصله از انواع نهال زینتی بین مردم ، نهاد ها،سازمانها،ادارات ومدارس در این شهرستان توزیع کرده است.

بنا براین گزارش نهال های توزیع شده  از انواع سرو شیراز،سرو خمره ای ،کاج،زبان گنجشک،زیتون تلخ و… عنوان بوده اند که به منظور توسعه و افزایش سرانه فضای سبز و ترویج فرهنگ درختکاری درجامعه، بین متقاضیان توزیع شده است وپیش بینی می گردد تا پایان اسفند ماه این تعداد ازمرز ۱۵ هزاراصله عبور نماید.

گفتنی است اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خاتم همه ساله به مناسبت فصل درختکاری و هفته منابع طبیعی اقدام به توزیع نهال می نماید.