ملاقات فرماندار خاتم با مردم مروست

ملاقات فرماندار خاتم با مردم مروستبه گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم ، سيد ناصر امامي فرماندار خاتم درآخرين يكشنبه هر ماه جهت بررسي مسائل و مشكلات مردم بخش مروست در بخشداري اين بخش حضور يافته و با مردم ملاقات مي كند و در يكشنبه مورخ 28/9/89 با پانزده نفر از مردم ملاقات و مشكلات آنها را بررسي وضمن قول مساعد ، با ادارات مربوطه نيز حهت بررسي و هرگونه مساعدت مكاتبه گرديد .