شناسه : 344752

ملاقات بخشدار مركزي خاتم با مدير عامل شركت آب و فاضلاب استان يزد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم " جواد مير بهبودي بخشدار مركزي خاتم " اعلام داشت درملاقات با مدير عامل شركت آب و فاضلاب استان مشكل آب منازل مسكوني در حريم شهر و خارج از محدوده خدمات آبفاي شهري  عنوان كه ايشان قول همكاري و مساعدت در تأمين آب اهالي ساكن در اين مناطق را دادند .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم " جواد مير بهبودي بخشدار مركزي خاتم " اعلام داشت درملاقات با مدير عامل شركت آب و فاضلاب استان مشكل آب منازل مسكوني در حريم شهر و خارج از محدوده خدمات آبفاي شهري  عنوان كه ايشان قول همكاري و مساعدت در تأمين آب اهالي ساكن در اين مناطق را دادند .
آدرس کوتاه :