شناسه : 338332

معرفی شهرستان خاتم در برنامه نسیم صبح راديو يزد


برنامه راديويي نسیم صبح فردا چهارشنبه مورخ 10/3/91 از ساعت 6الی   8صبح به   شهرستان خاتم اختصاص دارد این برنامه دارای قسمت های متنوع از جمله   معرفي جاذبه های بخش های گردشگری   ومعرفی   صنایع دستی   شهرستان می باشد .   به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم   برنامه   نسیم صبح که از رادیو استانی یزد پخش می شود همچنین   به معرفی     پتانسیل های   بالقوه   شهرستان خاتم دربخش های   مختلف اختصاص دارد براساس این گزارش بخشی از این برنامه   شامل   مصاحبه با فرماندار خاتم ، بررسی مسائل و مشکلات   و پخش نظرات   و پیشنهادات مي باشد .  

برنامه راديويي نسیم صبح فردا چهارشنبه مورخ 10/3/91 از ساعت 6الی  8صبح به  شهرستان خاتم اختصاص دارد این برنامه دارای قسمت های متنوع از جمله  معرفي جاذبه های بخش های گردشگری  ومعرفی  صنایع دستی  شهرستان می باشد .

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم  برنامه  نسیم صبح که از رادیو استانی یزد پخش می شود همچنین  به معرفی   پتانسیل های  بالقوه  شهرستان خاتم دربخش های  مختلف اختصاص دارد

براساس این گزارش بخشی از این برنامه  شامل  مصاحبه با فرماندار خاتم ، بررسی مسائل و مشکلات  و پخش نظرات  و پیشنهادات مي باشد .

 

آدرس کوتاه :