معرفي آقاي جواد ميربهبودي كارشناس سياسي و انتخابات فرمانداري خاتم به عنوان كارشناس برتر در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري

معرفي آقاي جواد ميربهبودي كارشناس سياسي و انتخابات فرمانداري خاتم به عنوان كارشناس برتر در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوريآقاي سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان با اعلام اين خبر تصريح كرد با عنايت به نامه شماره 107468 مورخ 88/11/18 جناب آقاي تقوايي مشاور محترم استاندار و مدير كل سياسي و انتخابات و بر اساس شاخصهاي در نظر گرفته شده آقاي جواد ميربهبودي كارشناس سياسي و انتخابات اين فرمانداري به عنوان كارشناس برتر در بين كارشناسان فرمانداري هاي استان معرفي شدند.

لذا اينجانب نيز از زحمات و تلاشهاي بي دريغ ايشان به عنوان كارشناس و دبير ستاد انتخابات و همچنين كليه پرسنل محترم فرمانداري و عوامل دست اندر كار ستاد انتخابات شهرستان در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري تقدير و تشكر نموده و از درگاه حق تعالي براي ايشان و همه عزيزان سلامتي مسألت مي نمايم .

روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم