شناسه : 347282
بازديد معاون فرماندار وامام جمعه خاتم از حوزه هاي کنکور سراسري

معاون فرماندار وامام جمعه شهرستان خاتم ازحوزه برگزاري کنکور سراسري بازديد نمودند.


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم " غلامرضاعطائي معاون فرماندار،حجه الاسلام "محمدرضائي امام جمعه ونماينده ولي فقيه درمعيت" سيد يحيي نورالديني مديرآموزش وپرورش خاتم از حوزه برگزاري کنکوسراسري گروه علوم تجربي خو اهران بازديدوازنزديک روندبرگزاري کنکورسراسري را بررسي نمودند. دراين بارديد نماينده ولي فقيه درخاتم از مجريان وکليه دست اندرکاران برگزاري حوزه هاي کنکورسراسري که بطور شبانه روزي درتامين سلامت وامنيت کنکور درتلاشند تقدير وتشکر نمود. گفتني است درکنکورسراسري خاتم گروه علوم تجربي ۱۶۶ دختر و ۹۹ پسر شرکت داشتند.
بازديد معاون فرماندار وامام جمعه خاتم از حوزه هاي کنکور سراسري

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "غلامرضاعطائي معاون فرماندار،حجه الاسلام "محمدرضائي امام جمعه ونماينده ولي فقيه درمعيت" سيد يحيي نورالديني مديرآموزش وپرورش خاتم از حوزه برگزاري کنکوسراسري گروه علوم تجربي خو اهران بازديدوازنزديک روندبرگزاري کنکورسراسري را بررسي نمودند.

دراين بارديد نماينده ولي فقيه درخاتم از مجريان وکليه دست اندرکاران برگزاري حوزه هاي کنکورسراسري که بطور شبانه روزي درتامين سلامت وامنيت کنکور درتلاشند تقدير وتشکر نمود. گفتني است درکنکورسراسري خاتم گروه علوم تجربي ۱۶۶دختر و۹۹پسر شرکت داشتند.

آدرس کوتاه :