شناسه : 1168754

معاون سياسي امنيتي استاندار


شهرستان خاتم از استعداد ، پتانسيل و ظرفيتهاي سرشاري برخوردار بوده و توسعه و آباداني آن نيازمند توجه بيشتر است

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم : طالبي معاون سياسي امنيتي استاندار در جمع روستائيان و عشاير بخش مركزي خاتم در جشن كميته روستايي و عشايري در دهستان چاهك ضمن تبريك ايام ا... مبارك دهه فجر و تشكر از جشن باشكوه روستائيان و عشاير اعلام داشت : شهرستان خاتم در سايه سخت كوشي ، ايمان ، سادگي و صفا و صميمت مردمانش همواره سرزنده و پويا باقي مانده است و با تاكيد بر اينكه عنايت مسئولان براي آباداني و توسعه اين منطقه امري ضروريست ، افزود در مجموع استعدادهاي موجود در اين شهرستان  چه در بخش كشاورزي، گردشگري و زيست محيطي و نيروي انساني نويد دهنده آينده اي بهتر براي اين خطه از ميهن اسلامي است .  


آدرس کوتاه :