شناسه : 342722
بازدیدمعاون سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور از مناطق جنگلی خاتم

معاون سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور به منظور شناخت ظرفيتهاي منابع جنگلي شهرستان از مناطق جنگلي خاتم بازديد کرد.


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم " دکتر منتظری معاون جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و مهندس پورمقدم مدیر کل امور منابع جنگلی در یک سفر یک روزه از مناطق جنگلی و پروژه های احیائی طرح مدیریت منابع جنگلی شهرستان بازدید نمودند. در این بازدید که مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری یزد، فرماندار خاتم و بخشدار مرکزی نیز حضور داشتند ظرفیتهای منابع جنگلی شهرستان بررسی ومسائل ومشکلات مربوط به این بخش مورد توجه واقع و راهکارهایی در رفع مشکلات ارائه گردید. در این دیدار بر لزوم توجه به حفاظت واحیاء مناطق جنگلی تاکید ودر خصوص تامین نیروی انسانی وامکانات مورد نیاز قول مساعد داده شد.  
بازدیدمعاون سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور از مناطق جنگلی خاتم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "دکتر منتظری معاون جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و مهندس پورمقدم مدیر کل امور منابع جنگلی در یک سفر یک روزه از مناطق جنگلی و پروژه های احیائی طرح مدیریت منابع جنگلی شهرستان بازدید نمودند.

در این بازدید که مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری یزد، فرماندار خاتم و بخشدار مرکزی نیز حضور داشتند ظرفیتهای منابع جنگلی شهرستان بررسی ومسائل ومشکلات مربوط به این بخش مورد توجه واقع و راهکارهایی در رفع مشکلات ارائه گردید.

در این دیدار بر لزوم توجه به حفاظت واحیاء مناطق جنگلی تاکید ودر خصوص تامین نیروی انسانی وامکانات مورد نیاز قول مساعد داده شد.

 

آدرس کوتاه :