شناسه : 351342

مطلبي از وبلاگ تركان نيوز به مناسبت برگزاري مراسم يك روز به ياد ديروز


 عصر روز 19/2/1390 روستای ترکان برای ساعاتی به سال 1327 بازگشت .   مراسم تجلیل از مدیر معلم و دانش آموزان دوره اول دبستان زهره هرابرجان (ترکان) در این مراسم مهما نانی چون اولین معلم منطقه (آقای محمد علی رضوی) -دانش آموزان آن مقطع –فرماندار محترم خاتم -بخشدار جدید مروست – دونفر از مسئولین اداره کل آموزش پرورش استان یزد - معاون آموزش پرورش مروست - اعضای شورا - دهیار وجمعی از بزر گان و فرهنگیان محل حضور داشتند.   درابتدای مراسم کلاس درسی به صورت نمادین برگزار شد.     -زنگ مدرسه به صدا درآمد   - دانش آموزان وارد کلاس شدند   - پس ازچند لحظه معلم وارد کلاس شد   - مبصر بر پا داد و همه به احترام معلم از جا برخاستند   - مبصر حضور وغیاب راشروع کرد   –تعدادی حاضر تعدادی غایب  و تعدادی به دیار باقی شتافته بودند (که برای شادی روحشان فاتحه ای با ذکر صلوات خوانده شد)   - معلم درس را آغاز کرد   درس آموزگار احترام گذاشتن به بزرگترها وکمک به زیر دستان بود.   این مراسم را خبرگزاری جمهوری اسلامی واحد یزد بطور کامل تحت پوشش قرار دادند و تا انتهای مراسم حضور فعال داشتند.   مصاحبه تلوزیونی ابتدا از معلم بزرگوار(باحدود 90سال سن)شروع و سپس مبصر کلاس و دیگر شاگردان (بالای70سال سن)کلاس صورت گرفت.که عموما از معلم خود تشکر ویژه کرده و به خاطرات گذشته پرداختند و از مسئولین برگزاری این مراسم نیز تشکر نمودند.   پس ازآن ، همگی به حیاط مدرسه آمده و مراسم را پس از تلاوت قرآن مجید(توسط آقای عباس منوچهری) و پخش سرود جمهوری اسلامی بطور رسمی آغاز شد.   مجری و مسئول برگزاری برنامه( آقای اصغر یزدانی حاج حسین)به میهمانان خیر مقدم گفته و برنامه ها رابه شکل زیر دنبال کردند.   - اجرای سرود معلم توسط دانش آموزان دبستان ابوذر(دختران)   - سخنرانی فرماندار محبوب خاتم آقای امامی:ایشان در این سخنرانی براهمیت به تعلیم و ترییت و احترام به مقام معلم تاکید ورزیدند و بر تاریخ تاسیس این مدرسه اشاره نموده و آنرا نشانگر فرهنگ بالا و ریشه دار مردم این روستا از دیرباز تاکنون دانستند و از مدیر و دانش آموزان همچنین دست اندرکاران برگزای این مراسم تشکر نمودند.   - پیام آقای سعد ا... عمرانی(در حال حاضر در دانشگاه سوئد مشغول تدریس هستند)جهت تقدیر از معلمشان توسط دهیار محترم خوانده شد .   -خواندن مقاله ای توسط آقای صمد فاضلی (دانش آموز) .   - اشعاری توسط شاعر منطقه ،جهان شا صداقت خوانده شد(دانش آموز) .   - آقای حسین خان عمرانی پیرامون تاریخچه تاسیس اولین مدرسه که با پیگیری های حسین خان اقتداری و همکاری تعدادی از بزر گان آن زمان از طریق اداره فرهنگ آباده   (آموزش و پرورش فعلی) در این روستا در سال1327 تاسیس شد و نیمکتهای بعد از آن توسط نجاران محل(غلام حسین شاه حسین وحاج خان)ساخته شد.همچنین ایشان درباره بالا بودن سطح علمی ، فکری و تربیتی مردم روستا توضیحاتی دادند.   - در پایان با اهداء هدیه و لوح تقدیر از آقای رضوی و اهدا لوح تقدیر به دیگر دانش آموزان و پذیرایی از میهمانان مراسم به پایان رسید.   در این مراسم خاطرات متعددی زنده شد که شاید در این شصت سال از آنها هرگز صحبتی نشده بود .        

 عصر روز 19/2/1390 روستای ترکان برای ساعاتی به سال 1327 بازگشت .

 

مراسم تجلیل از مدیر معلم و دانش آموزان دوره اول دبستان زهره هرابرجان (ترکان)

در این مراسم مهمانانی چون اولین معلم منطقه (آقای محمد علی رضوی)

-دانش آموزان آن مقطع

–فرماندار محترم خاتم

-بخشدار جدید مروست

– دونفر از مسئولین اداره کل آموزش پرورش استان یزد

- معاون آموزش پرورش مروست

- اعضای شورا

- دهیار وجمعی از بزر گان و فرهنگیان محل حضور داشتند.

 

درابتدای مراسم کلاس درسی به صورت نمادین برگزار شد.

 

 -زنگ مدرسه به صدا درآمد

 

- دانش آموزان وارد کلاس شدند

 

- پس ازچند لحظه معلم وارد کلاس شد

 

- مبصر بر پا داد و همه به احترام معلم از جا برخاستند

 

- مبصر حضور وغیاب راشروع کرد

 

–تعدادی حاضر تعدادی غایب  و تعدادی به دیار باقی شتافته بودند (که برای شادی روحشان فاتحه ای با ذکر صلوات خوانده شد)

 

- معلم درس را آغاز کرد

 

درس آموزگار احترام گذاشتن به بزرگترها وکمک به زیر دستان بود.

 

این مراسم را خبرگزاری جمهوری اسلامی واحد یزد بطور کامل تحت پوشش قرار دادند و تا انتهای مراسم حضور فعال داشتند.

 

مصاحبه تلوزیونی ابتدا از معلم بزرگوار(باحدود 90سال سن)شروع و سپس مبصر کلاس و دیگر شاگردان (بالای70سال سن)کلاس صورت گرفت.که عموما از معلم خود تشکر ویژه کرده و به خاطرات گذشته پرداختند و از مسئولین برگزاری این مراسم نیز تشکر نمودند.

 

پس ازآن ، همگی به حیاط مدرسه آمده و مراسم را پس از تلاوت قرآن مجید(توسط آقای عباس منوچهری) و پخش سرود جمهوری اسلامی بطور رسمی آغاز شد.

 

مجری و مسئول برگزاری برنامه( آقای اصغر یزدانی حاج حسین)به میهمانان خیر مقدم گفته و برنامه ها رابه شکل زیر دنبال کردند.

 

- اجرای سرود معلم توسط دانش آموزان دبستان ابوذر(دختران)

 

- سخنرانی فرماندار محبوب خاتم آقای امامی:ایشان در این سخنرانی براهمیت به تعلیم و ترییت و احترام به مقام معلم تاکید ورزیدند و بر تاریخ تاسیس این مدرسه اشاره نموده و آنرا نشانگر فرهنگ بالا و ریشه دار مردم این روستا از دیرباز تاکنون دانستند و از مدیر و دانش آموزان همچنین دست اندرکاران برگزای این مراسم تشکر نمودند.

 

- پیام آقای سعد ا... عمرانی(در حال حاضر در دانشگاه سوئد مشغول تدریس هستند)جهت تقدیر از معلمشان توسط دهیار محترم خوانده شد .

 

-خواندن مقاله ای توسط آقای صمد فاضلی (دانش آموز) .

 

- اشعاری توسط شاعر منطقه ،جهان شا صداقت خوانده شد(دانش آموز) .

 

- آقای حسین خان عمرانی پیرامون تاریخچه تاسیس اولین مدرسه که با پیگیری های حسین خان اقتداری و همکاری تعدادی از بزر گان آن زمان از طریق اداره فرهنگ آباده  (آموزش و پرورش فعلی) در این روستا در سال1327 تاسیس شد و نیمکتهای بعد از آن توسط نجاران محل(غلام حسین شاه حسین وحاج خان)ساخته شد.همچنین ایشان درباره بالا بودن سطح علمی ، فکری و تربیتی مردم روستا توضیحاتی دادند.

 

- در پایان با اهداء هدیه و لوح تقدیر از آقای رضوی و اهدا لوح تقدیر به دیگر دانش آموزان و پذیرایی از میهمانان مراسم به پایان رسید.

 

در این مراسم خاطرات متعددی زنده شد که شاید در این شصت سال از آنها هرگز صحبتی نشده بود .

 


 


  

آدرس کوتاه :