شناسه : 19354497

مصاحبه اختصاصی مهندس زاده رحمانی با نشریه برزگر، مجله تخصصی بخش کشاورزی کشور


مهندس زاده رحمانی در مصاحبه اختصاصی با ماهنامه کشوری برزگر: حرکتی که در جهت ایجاد و راه اندازی صنایع جانبی و تبدیلی بخش کشاورزی شروع گردیده، موجبات ایجاد ارزش افزوده و اشتغال را در شهرستان خاتم به دنبال دارد. http://magiran.com/barzegar

مهندس زاده رحمانی در مصاحبه اختصاصی با ماهنامه کشوری برزگر:
حرکتی که در جهت ایجاد و راه اندازی صنایع جانبی و تبدیلی بخش کشاورزی شروع گردیده، موجبات ایجاد ارزش افزوده و اشتغال را در شهرستان خاتم به دنبال دارد.

http://magiran.com/barzegarآدرس کوتاه :