مشکلات ورزشی شهرستان خاتم تشریح شد

مشکلات ورزشی شهرستان خاتم تشریح شد


باحضور وزیر ورزش و جوانان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری در این دیدار ابتدا دکتر زارع زاده ضمن عرض تشکر از وزیر به بیان ظرفیتها،مشکلات وکمبودهای حوزه ورزش همه شهرستانها حوزه انتخابیه خود پرداخت و خواستار مساعدت شد.

وی درخواست های حوزه انتخابیه خود را به صورت مکتوب به وزیر ارائه کرد.

سپس  فلاحتی رئیس  اداره ورزش وجوانان خاتم با ارائه گزارشی کلی از شهرستان خاتم بویژه در حوزه ورزش از وی تقاضای مساعدت کردند.

 اجرای مصوبات سفرهای ریاست محترم جمهور (۲سالن سقف کوتاه تمرینی – استخر مروست )،احداث سالن چند منظوره ۱۲۰۰نفره،تامین اعتبار محوطه سازی ودیوار کشی استخر هرات، تامین اعتبار کمک به هئیت های ورزشی،خرید دو دستگاه مینی بوس جهت ایاب وذهاب ورزشکاران و در خواست تجهیزات و امکانات ورزشی درخواست های فلاحتی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان خاتم از دکتر عباسی بود.

در پایان این دیدار دکتر عباسی بعد از  بررسی درخواستها با اجرای شدن تعدادی از انها موافقت  و قول مساعد داد.

وزیر ورزش و جوانان در رابطه با درخواستهای حوزه ورزش خاتم گفت: اجرای مصوبات سفرهای ریاست جمهوری وانشاا… تامین اعتبار احداث یک زمین چمن مصنوعی فوتبال وکمک مبلغی به هیئت های ورزشی در اولویت قرار خواهد گرفت.