شناسه : 338642

مشکلات مربوط به گاز شهرستان با حضور مدیرعامل شرکت گاز استان، فرماندار شهرستان خاتم و نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی بررسی شد


پیگیری مشکلات مربوط به گاز شهرستان در جلسه ای با حضور مدیرعامل شرکت گاز استان، فرماندار شهرستان خاتم و نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی

در این جلسه که در دفتر مدیر شرکت گاز استان برگزار شد ابتدا شاه حسینی در خصوص روند کار گازرسانی به هرات و مروست و مشکلات و مطالبات مردم گزارشی را ارائه کرد . سپس حجة الاسلام زارع زاده نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر درخواستها و مطالبات مردم خواهان تسریع در گازرسانی فاز دوم شهر هرات و همچنین شهر مروست گردید.

در این جلسه مدیر شرکت گاز استان قول مساعد جهت پیگیری و شروع به کار در اسرع وقت را داد .

آدرس کوتاه :