مشكلات مربوط به برق چاههاي اضطراري حسن آباد و نيستان خوانسارمرتفع گرديد

مشكلات مربوط به برق چاههاي اضطراري حسن آباد و نيستان خوانسارمرتفع گرديد


بخشدار مركزي خاتم :
به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم" جواد مير بهبودي بخشدارمركزي " اذعان داشت در جلسه  با مدير عامل شركت آب منطقه اي استان و فرماندار خاتم  مشكلات مربوط به برق چاههاي اضطراري حسن آباد كه يكي از درخواست هاي بحق اهالي بود پس از مدتها انتظار برطرف و موجبات خشنودي مردم اين روستاها گرديد.
ايشان همچنين گزارشي از مسائل حوزه آب منطقه اي در ساير روستاهاي بخش مركزي را متذكر و خواستار برطرف شدن اينگونه مشكلات در روستاهاي بخش شدند .
در پايان حسين غفوري مدير عامل شركت آب منطقه اي قول مساعدو پيگيري در خصوص رفع پلمپ چاه اسلام آباد چاه منج و قنات روستاي كوشك را دادند .