مشاور بانوان فرماندار خاتم :مرحله سوم طرح رحمت برگزار مي شود

مشاور بانوان فرماندار خاتم :مرحله سوم طرح رحمت برگزار مي شود


مشاور بانوان فرماندار خاتم :مرحله سوم طرح رحمت برگزار مي شود

گوهر سليم آبادي در مصاحبه با خبرنگار ايسنا،با بيان اينكه مرحله سوم طرح رحمت نيز با هدف بالا بردن سطح آگاهي بانوان در زمينه آيين همسرداري ، تربيت فرزندان ،روابط سالم دراسلام ،مهارتهاي زندگي درخاتم برگزارمي شود افزود: اجراي طرح رحمت نتايج مثبتي از نظر آشنايي بانوان خانه دار با اصول همسرداري و تحكيم بنيان خانواده و شناخت ارزش ها داشته است.