مرتضي شايق با بيان اينكه بنا به توصيه استاندار مبني بر كنترل پروژه هاي شاخص استان درشهرستانها از بعضي از پروژه ها واقع درشهرستان خاتم بازديد كرديم تصريح كرد: بازديدي كه از پروژه سد خوانسار داشتيم  خوشبختانه پروژه تجهيز كارگاه آن تقريبا درمرحله اتمام است وي اظهاراميدواري كرد: تا دو ماه آينده عمليات اجرايي آن شروع مي شود وپيشرفت پروژه با توجه  به شروع كار پيمانكار خوب ارزيابي شد.

شايق ادامه داد:اجرايي شدن اين پروژه مي تواند تاثير بسزايي در رابطه با مسائل ومشكلات اقتصادي ، كشاورزي ،دامداري وحتي صنعت شهرستان خاتم داشته باشدكه طبعا روي استان دارد.

مشاور عمراني استانداريزدگفت: پيمانكارسد هرات توصيه هايي داشته كه موانع آن رفع شود  كه تا 48ماهه آينده سدآماده بهره برداري است ونظر بنده اين بود تا آن حدي كه مي توانيم موانع را رفع كنيم از جمله تامين بودجه كه ملي است كه از طريق وزارت خانه تامين مي شود وانشاءا...با پيگيري شخص فرماندار ومسئولين محلي اين پروژه درزمان خود بهره برداري برسد .

وي درادامه تصريح كرد: بازديدي كه از سالن استخر شناي هرات داشتيم  بدليل عدم  تامين بودجه  عمليات اجرايي آن تاخير داشت و مركز آموزش فني وحرفه اي خوشبختانه پيشرفت كارآن خوب بود وآماده بهره برداري است .

وي درپايان از تلاشهاي شبانه روزي فرماندار شهرستان درفراهم نمودن امكانات لازم جهت هرچه سريعتر افتتاح پروژه هاي عمراني تقدير وتشكر نمود.

تصاوير مرتبط

 گزارش تصويري بازديد فرماندار و مشاور عمراني استاندار از پروژه هاي عمراني شهرستان