شناسه : 346712
معاون فرماندار خاتم؛

مشارکت گسترده مردم درانتخابات موجب یاس و نامیدی دشمنان انقلاب می شود


به گزارش کمیته تبلیغات واطلاع رسانی فرمانداری خاتم   " غلامرضا عطائی" معاون فرماندار درحلسه توجیهی و آموزشی شعب اخذ رای یازدهمین دوره انتخابات   ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستابا بیان اینکه م شارکت گسترده   مردم درانتخابات موجب یاس و نامیدی دشمنان انقلاب می شود ، حضور حداکثری مردم در انتخابات را مهم ارزیابی کرده و اظهار داشت: در این انتخابات ، حضور حداکثری و مشارکت گسترده مردم اهمیت دارد، البته مردم باید اصلح را انتخاب کنند. معاون فرماندار   افزود: با مشارکت حداکثری آمریکا متوجه می‌شود که تحریم‌ها به نتیجه نرسیده است؛ چرا که هدف آنها از تحریم‌ها دلسردی مردم نسبت به نظام بود. وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر خلق حماسه سیاسی، ابراز داشت: با خلق حماسه سیاسی در انتخابات، مسئولان نظام می‌توانند در فضای بین الملل با قدرت بیشتر و از موضع بالاتر حرف بزنند.  
معاون فرماندار خاتم؛

به گزارش کمیته تبلیغات واطلاع رسانی فرمانداری خاتم  " غلامرضا عطائی" معاون فرماندار درحلسه توجیهی و آموزشی شعب اخذ رای یازدهمین دوره انتخابات  ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستابا بیان اینکه مشارکت گسترده  مردم درانتخابات موجب یاس و نامیدی دشمنان انقلاب می شود ،حضور حداکثری مردم در انتخابات را مهم ارزیابی کرده و اظهار داشت: در این انتخابات ، حضور حداکثری و مشارکت گسترده مردم اهمیت دارد، البته مردم باید اصلح را انتخاب کنند.

معاون فرماندار  افزود: با مشارکت حداکثری آمریکا متوجه می‌شود که تحریم‌ها به نتیجه نرسیده است؛ چرا که هدف آنها از تحریم‌ها دلسردی مردم نسبت به نظام بود.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر خلق حماسه سیاسی، ابراز داشت: با خلق حماسه سیاسی در انتخابات، مسئولان نظام می‌توانند در فضای بین الملل با قدرت بیشتر و از موضع بالاتر حرف بزنند.

 

آدرس کوتاه :