مشارکت نزدیک به 100درصدی یزدی ها در حماسه 22 خرداد ماه

مشارکت نزدیک به 100درصدی یزدی ها در حماسه 22 خرداد ماه


مشارکت نزدیک به 100درصدی یزدی ها در حماسه 22 خرداد ماه
Untitled 1

 

میزان رای کاندیداهای ریاست جمهوری به تفکیک شهرستان

 

ردیف

شهرستان

میزان کل رای شهرستان

محموداحمدی نژاد

میرحسین موسوی

محسن رضایی

مهدی کروبی

باطله ماخوذه

1

ابرکوه

28473

21659

6376

187

51

200

2

اردکان

44526

19389

23675

685

164

613

3

بافق

33478

27936

5048

261

77

156

4

تفت

46283

26664

18736

468

82

333

5

خاتم

19448

15380

3857

99

49

63

6

صدوق

22644

10755

11399

219

76

195

7

طبس

42841

31164

10961

426

75

215

8

مهریز

35468

19859

14827

371

104

307

9

میبد

44809

30580

12830

606

131

662

10

یزد

291886

133792

148090

5084

1756

3164