مشارکت حداکثری مردم درانتخابات آتی توطئه های دشمنان را خنثی می کند

مشارکت حداکثری مردم درانتخابات آتی توطئه های دشمنان را خنثی می کند


فرماندار خاتم؛

"محمد علی شاه حسینی " درگفت وگو با کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ضمن بیان این مطلب  اظهار داشت: اولویت اصلی مردم و مسئولین در سال جاری تحقق فرمان مقام معظم رهبری در زمینه  حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی است.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت بالای مردم در انتخابات پیش روی کشور افزود: رسانه ها و مطبوعات  ،نخبگان ،دانشگاهیان و طلاب و روحانیون در هدایت افکار عمومی برای تحقق این مشارکت سیاسی نقش موثر دارند.